No Image Found

THIỂU NĂNG TUẦN HOÀN NÃO LÀ GÌ?

Thiểu năng tuần hoàn não xảy ra đột ngột do các thiếu sót về chức năng thần kinh do não thiếu máu, thiếu oxy. Thiểu n...